Leeuwarden in cijfers

Gemiddelde huishoudensgrootte

aantal inwoners in dit gebied, gedeeld door aantal bewoonde adressen. Dit kan een vertekend beeld geven bij instellingen waar meer mensen staan ingeschreven (bijvoorbeeld penitentiaire inrichting, verzorgingstehuizen, opvang, enzovoort)