Leeuwarden in cijfers

huishoudens: eenoudergezinnen