Leeuwarden in cijfers

huishoudens: alleenwonenden