Leeuwarden in cijfers

Ziekten van hart en vaatstelsel

Doodsoorzaak