Leeuwarden in cijfers

Etnische groepering: overige allochtonen

Aantal personen dat niet in een van de andere etnische groeperingen kan worden ondergebracht