Leeuwarden in cijfers

Bevolking korter dan 1 jaar ingeschreven in gemeente