Leeuwarden in cijfers

Bevolking 1-2 jaar ingeschreven in gemeente