Leeuwarden in cijfers

Bevolking 3-5 jaar ingeschreven in gemeente