Leeuwarden in cijfers

% inwoners dat kinderen niet toestaat ergens heen te gaan omdat het verkeersonveilig is

% inwoners dat kinderen wel eens niet toestaat ergens heen te gaan omdat het verkeersonveilig is. Het gaat om kinderen jonger dan 14 jaar. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.Deze vraag is alleen gesteld aan personen die in een huishouden leven met kinderen jonger dan 14 jaar, die in eerdere vraag hebben aangegeven dat het vaak of soms voorkomt dat kinderen niet wordt toegestaan ergens heen te gaan omdat het niet veilig is.