Leeuwarden in cijfers

huiselijk geweld

Percentage inwoners van 19 jaar of ouder dat aangeeft ooit slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd. Hierbij kan het gaan om psychisch/emotioneel geweld, lichamelijk geweld, ongewenste seksuele toenadering en seksueel misbruik.