Leeuwarden in cijfers

soms te hard rijden

% inwoners dat vindt dat te hard rijden soms voorkomt in de eigen buurt. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.