Leeuwarden in cijfers

vaak aanrijdingen

% inwoners dat vindt dat aanrijdingen vaak voorkomen in de eigen buurt. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.