Leeuwarden in cijfers

soms geluidsoverlast door verkeer

% inwoners dat vindt dat geluidsoverlast door verkeer soms voorkomt in de eigen buurt. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.