Leeuwarden in cijfers

soms overlast door omwonenden

% inwoners dat vindt dat overlast door omwonenden soms voorkomt in de eigen buurt. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.