Leeuwarden in cijfers

vaak overlast door omwonenden

% inwoners dat vindt dat overlast door omwonenden vaak voorkomt in de eigen buurt. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.