Leeuwarden in cijfers

(bijna) geen andere vormen van geluidsoverlast

% inwoners dat vindt dat andere vormen van geluidsoverlast (d.w.z. niet geluidsoverlast door verkeer) (bijna) niet voorkomt in de eigen buurt. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.