Leeuwarden in cijfers

(bijna) geen inbraak in woningen

% inwoners dat vindt dat inbraak in woningen (bijna) niet voorkomt in de eigen buurt. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.