Leeuwarden in cijfers

vaak tasjesroof

% inwoners dat vindt dat tasjesroof vaak voorkomt in de eigen buurt. Antwoorden 'geen mening', 'weet niet' en 'niet van toepassing' zijn niet meegeteld in de uitkomsten.