Leeuwarden in cijfers

Vestiging vanuit randgemeenten

Aantal personen dat verhuisd is vanuit een van de randgemeenten van Leeuwarden (Boarnsterhim, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Tytsjerksteradeel of Littenseradiel)