Leeuwarden in cijfers

Vertrekkers naar randgemeenten

Aantal personen dat verhuisd is naar een van de randgemeenten van Leeuwarden (Boarnsterhim, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Tytsjerksteradeel of Littenseradiel)