Leeuwarden in cijfers

Ongescheiden ingezameld grof vuil