Leeuwarden in cijfers

kinderen in bijstandsgezin

aandeel kinderen in gezinnen met een bijstandsuitkering; bron Soza Leeuwarden (2013, 2015), Wijkenquete (2018)