Leeuwarden in cijfers

positieve binding met wijk

aandeel 12-18 jarigen met positieve binding met de wijk. Bron: CtC onderzoek Partoer