Leeuwarden in cijfers

overgewicht

aandeel 12 jarigen met een normaal gewicht. Bron: CtC onderzoek Partoer (2013, 2015), GGD (2018)