Leeuwarden in cijfers

jeugdzorg

aandeel 0-18 jarigen dat gebruik maakt van Jeugdzorg, bron:Regiecentrum (2013, 2015) Datacenter Sociaal Domein (2018)