Leeuwarden in cijfers

middelen gebruik

aandeel 12-18 jarigen gebruik tabak, alcohol en/of drugs). Bron: CtC onderzoek Partoer (2013, 2015), GGD (2018)