Leeuwarden in cijfers

sportdeelname

aandeel 4 - 24 jarigen die vaker dan 12 maal per jaar sporten. Bron Wijkenquête