Leeuwarden in cijfers

wijk gemiddelde

rekenkundig gemiddelde van alle 19 indicatoren