Leeuwarden in cijfers

negatief zelfbeeld

aandeel 12-18 jarigen met een negatief zelfbeeld. Bron: CtC onderzoek Partoer (2013, 2015), GGD (2018)