Leeuwarden in cijfers

Onttrokken woningen

Aantal woningen dat in het betreffende jaar is onttrokken aan de woningvoorraad