Leeuwarden in cijfers

Economische waarde 230.000 euro of meer

Gebaseerd op prijspeil van de OZB waardepeildatum. Voor 2004 was de OZB peildatum 1-1-1999 Voor 2005 en 2006 was de OZB peildatum 1-1-2003 Voor 2007 was de OZB peildatum 1-1-2005 Vanaf 2007 is er sprake van een jaarlijkse herwaardering: Voor 2008 was de OZB peildatum 1-1-2007 Voor 2009 was de OZB peildatum 1-1-2008