Leeuwarden in cijfers

Huur bij huurtoeslag

De gemiddelde huur met de subsidiabele servicekosten (zijnde gemeenschappelijke verlichting e.d., kosten en diensten voor de huismeester; kapitaal- en onderhoudskosten van dienstruimten en gemeenschappelijke ruimten) van huishoudens die huurtoeslag ontvangen.