Leeuwarden in cijfers

aandeel maandelijkse woonlasten van inkomen 40% tot 50%

% inwoners dat 40% tot 50% van het netto huishoudinkomen kwijt is aan maandelijkse woonlasten. De maandelijkse woonlasten zijn bij een huurwoning: huur + gas, water, licht en eventueel servicekosten min huurtoeslagn. Bij een koopwoning: hypotheek + gas, water, licht en eventuele servicekosten na aftrek van belastingvoordeel.