Leeuwarden in cijfers

aandeel maandelijkse woonlasten van inkomen minder dan 20%

% inwoners dat minder dan 20% van het netto huishoudinkomen kwijt is aan maandelijkse woonlasten. De maandelijkse woonlasten zijn bij een huurwoning: huur + gas, water, licht en eventueel servicekosten min huurtoeslagn. Bij een koopwoning: hypotheek + gas, water, licht en eventuele servicekosten na aftrek van belastingvoordeel.