Leeuwarden in cijfers

Instroom klanten Nederlandse Kredietbank Leeuwarden

aantal klanten uit de gemeente Leeuwarden dat is ingestroomd bij de Nederlandse Kredietbank