Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid voorzieningen voor jongeren (16-18 jaar)

% inwoners dat vindt dat voorzieningen voor jongeren (16-18 jaar) voldoende aanwezig zijn in de woonomgeving