Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid verlichting verkeersremmende maatregelen

% inwoners dat vindt dat de verlichting van verkeersremmende maatregelen (drempels, wegversmallingen) in de wijk voldoende is