Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid gymnastieklokalen

% inwoners dat vindt dat gymnastieklokalen voldoende aanwezig zijn in de woonomgeving