Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid speel- en ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar

% inwoners dat vindt dat speel- en ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar voldoende aanwezig zijn in de woonomgeving