Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid speeltoestellen voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar

% inwoners dat vindt dat speeltoestellen voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar voldoende aanwezig zijn in de woonomgeving