Leeuwarden in cijfers

voldoende aanwezigheid straatmeubilair

% inwoners dat vindt dat straatmeubilair voldoende aanwezig is in de woonomgeving