Leeuwarden in cijfers

gebruik voorzieningen voor jongeren (16-18 jaar)

% inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen voor jongeren (16-18 jaar)