Leeuwarden in cijfers

nauwelijks/geen contact met andere buurt-/dorpsbewoners

% inwoners dat nauwelijks (minder dan eens per maand of nooit contact heeft met andere buurt-/dorpsbewoners