Leeuwarden in cijfers

nauwelijks/geen deelname aan activiteiten buurt- of dorpsvereniging

% inwoners dat nauwelijks (minder dan eens per maand of nooit deelneemt aan activiteiten van de buurt- of dorpsvereniging