Leeuwarden in cijfers

Totaal opgerichte bedrijven naar sector

Aantal gestarte en opgerichte bedrijven naar sector in de gemeente Leeuwarden