Leeuwarden in cijfers

Vertrokken bedrijven naar sector

Aantal uit de gemeente Leeuwarden vertrokken bedrijven naar sector