Leeuwarden in cijfers

Inkomende pendel in banen vanuit randgemeenten

Aantal banen in Leeuwarden, bezet door personen die in de betreffende gemeente wonen, afgerond op honderdtallen. Peilmoment is in december van het aangegeven jaar.