Leeuwarden in cijfers

scholen bijzonder basisonderwijs

Aantal scholen in het bijzonder basisonderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober