Leeuwarden in cijfers

scholen openbaar basisonderwijs

Aantal scholen in het openbaar basisonderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober