Leeuwarden in cijfers

leerlingen bijzonder basisonderwijs

Aantal leerlingen in het bijzonder basisonderwijs in Leeuwarden, peildatum 1 oktober